alle lesbrieven
Stop Motion

In deze les leer je een filmpje maken met de stop-motion techniek. Foto voor foto kan je met jouw eigen fantasie de gekste dingen maken!

Thema Hatsjoe

Peuters gaan een bus bouwen nav het prentenboek: Nippertje

De luchtballon

Ontdekkend leren hoe een luchtballon stijgt

Programmeren met een Beebot

De kinderen programmeren de Beebot naar de juiste plaatjes. In de doorzichtige hoes zitten plaatjes in het thema 'Lente', van de jonge dieren en hun moeders.

Programmeren met de b-bot en thema kunst

Kinderen gaan elkaar programmeren en daarna de b-bot. ze maken daarbij gebruik van de mat met insteekvakken waarin de kaartjes van het kunstthema zitten, bv "De nachtwacht", "Het melkmeisje", "Piet Mondriaan", "Keith Haring"

Leren programmeren met de mBot

De leerlingen leren deze les wat een robot is en hoe ze werken. De leerlingen leren wat programmeren is en gaan zelf hiermee aan de slag.

Constructies en achtbanen

In deze les maken de leerlingen kennis met verschillende constructies waarmee achtbanen worden gebouwd. De leerlingen gaan zelf een achtbaan maken.

Voorbereidingsles TechniekDock 2018

Dit is een voorbereidingsles voor de opdrachten rond energie en duurzaamheid die de leerlingen tijdens TechniekDock uitvoeren. De leerlingen gaan eerst thuis kijken naar energiegebruik en -besparing. Dit wordt klassikaal besproken via Kahoot. We gaan hier dieper op in tijdens TechniekDock. Ook is er daarna de mogelijkheid om met een leskist verder onderzoek te doen op school.

Sandwich robot

De leraar is een robot, de leerlingen sturen hem/haar aan

programmeren met kleuters (het uur van de code)

Deze lesbrief is bedoeld voor de groepen 1 en 2 naar aanleiding van het uur van de code.

programmeren met scratch (uur van de code)

In deze les maken de leerlingen kennis met het programma scratch, in het kader van 'het uur van de code'.

Uur van de code

Introductie voor de lessen programmeren met scratch en programmeren met duplo.

Programmeren met Duplo (zonder computer)

Een oefening voor kinderen over hoe computers en robots geprogrammeerd worden en het belang van duidelijke communicatie.

Maak je eigen flipperkast

De kinderen maken met duurzaam materiaal en elastiek een flipperkast.

Contructie: Torens

• Leerlingen leren ontdekken dat door materialen te profileren stevigheid ontstaat. • Ze ontdekken hoe een stevige skelet/constructie kan ontstaan. • De leerlingen bouwen een op zichzelf staande toren m.b.v. K'nex/bamboestokken/papier

maak een “promotiefilmpje”

Kinderen gaan zelf een promotiefilmpje in elkaar zetten van hun eigen klas. Zelf bedenken wat er allemaal nodig is om dat te maken. Een stop motion filmpje laten zien voor de verschillende mogelijkheden. Brainstormen in groepjes en ideeën uitwerken. Taken verdelen binnen de groepjes, wie doet wat.

Jubelientje in het museum – stop motion

Lesbrief Stopmotion film n.a.v. het boek: Jubelientje en de hoed van oma Blootje. Oma gaat met Jubelientje en Dirk-Jan naar 6 musea i.v.m. haar 66ste verjaardag. De kinderen schrijven in groepjes een verhaal over hun bezoek (als Jubelientje, Dirk-Jan en oma) aan een museum, voorkeur allemaal een ander museum. Wanneer de kinderen klaar zijn met het schrijven van het verhaal, maken ze een stappenplan voor het maken van de achtergrond en alle andere benodigdheden. Ze kunnen van thuis ook (lego/ playmobile) poppetjes meenemen. Als alles klaar is spelen ze het verhaal uit en maken de foto's voor hun stop motion m.b.v. een Ipad (of ander device).

Het huis van de toekomst.

Bedenk, bediscussieer, schets, bouw en evalueer met een groepje het huis van de toekomst.

Weefgetouw maken / boekenlegger weven

De kinderen leren een weefgetouw maken, wat is de techniek van weven, hoe werkt het en ten slotte een eigen boekenlegger weven.

Vliegen – Lift

De eerste van 3 lessen over vliegen. De kinderen leren over de vier krachten op een vliegend voorwerp en specifiek over lift. Ze gaan zelf vliegtuigjes vouwen en experimenteren met het zwaartepunt.

Vliegen – Dichtheid

In deze tweede les over vliegen maken de kinderen kennis dichtheid en het ''gewicht'' van lucht, waardoor dingen kunnen gaan zweven. Ze doen een mini experiment met een vliegend theezakje en maken een heteluchtballon.

Vliegen – Druk

In deze laatste les over vliegen leren kinderen over actie reactie en het effect van voortstuwende kracht. Ze bekijken dit onder andere dmv ballonnetjes en gaan een waterraket maken en afvuren

Eco graffiti

De leerlingen gaan mos graffiti maken en leren over milieuvriendelijkheid.

Hoe werkt het?

De kinderen halen apparaten uit elkaar om te onderzoeken hoe het werkt.

Trash hunten met de klas – van afval tot product

'Plastic soep: dat is toch zo'n plastic eiland in zee?' 'En we kunnen al dat plastic er toch uitvissen?' Het probleem van de plastic soep in de oceanen is helaas groter en ingewikkelder dan vaak wordt gedacht. Plastic is een mooi product en het is goedkoop. Maar één van de eigenschappen is dat het oneindig lang blijft bestaan. Plastic in de natuur breekt af in steeds kleinere stukjes, maar het breekt nooit biologisch af. Als plastic deze schadelijke eigenschap heeft, waarom maken we dan zoveel 'wegwerpproducten' van plastic? Zwerfafval is een van de grote veroorzakers van plastic soep. Leerlingen kunnen inzicht verwerven in de problematiek van plastic en zwerfafval door zelf onderzoek te doen in hun school- en woonomgeving. Ook denken zij na over het hergebruiken van deze materialen.

Hologrammen maken en programmeren.

De kinderen maken een hologrampiramide waarmee zij filmpjes van hologrammen tot leven kunnen brengen. Daarna programmeren zij in scratch hun eigen hologram. Belangrijk te weten is dat je voor deze lesbrief zelf gevorderd moet zijn op ict gebied. Tevens is basiskennis van Schratch vereist. Ook is het aan te raden de achtergrondinformatie vermeld bij didactische middelen goed door te lezen en de presentatie te bestuderen.

Hoe werkt elektriciteit? Wat is een stroomkring? En…. ‘Het Zenuwspiraal’ maken we zélf!

Kinderen leren wat elektriciteit is en gaan zelf ontdekken wat een gesloten stroomkring is; wat geleiders en isolatoren zijn en hoe 'Het Zenuwspiraal' gemaakt kan worden.

Vallend ei

Ik ga met de leerlingen de uitdaging aan om een rauw ei van een hoogte van ongeveer 5 meter te laten vallen zonder dat het kapot valt. Bedenk een constructie die het ei optimaal beschermd.

Promotiefilmpje maken van je klas of school.

de kinderen maken een filmpje van de klas of school.

periscope

zelf een periscope in elkaar knutselen

Klimrek of klimtoren ontwerpen, bouwen en presenteren.

In deze lesbrief staat beschreven hoe je met leerlingen uit groep 5 in tweetallen een klimrek of klimtoren kunt ontwerpen en een schaalmodel bouwen met artstraws (papieren rietjes van 4 mm breed en 40 cm lang). De schaalmodellen worden gepresenteerd tijdens een tentoonstelling voor medeleerlingen en ouders.

Knikkerbaan

Welke knikkerbaan heeft de meeste verbindingen? Kinderen gaan met verschillende materialen aan de slag om een knikkerbaan te maken. Het doel is een knikker in één beweging naar het eind te laten rollen.

thaumatroop/stop motion

De kinderen maken een thaumatroop, door de thaumatroop te gebruiken ervaren ze een tekenfilmeffect en leren dat een tekenfilm een aaneenschakeling is van stilstaande beelden. Ook maken de kinderen stop-motion filmpje op een tekenblok.

@pp en game design

Smartphones zijn overal, en iedereen gebruikt @pps... Iedereen speelt games... Wat maakt een goede @pp? Hoe komt het dat sommige games zo verslavend zijn? Hoe zitten ze in elkaar? Dat gaan we uitzoeken. Daarna gaan we zelf aan de slag. Wat voor @pp wil je gaan ontwerpen? Wat voor game wil je gaan bouwen? Voor wie is de @pp bedoeld? http://www.appmakenonline.nl/ http://www.appsgeyser.com/ http://www.appmakenonline.nl/gratis-app-maken/ http://www.appypie.com/

Coderen met Ozobot

De leerlingen ontdekken het belang van coderen, krijgen de basisbeginselen mee en maken een parcours dat Ozobot kan volgen.

Stroomkringen en stroombronnen

De kinderen doen proefjes waarbij ze ontdekken dat er alleen elektriciteit is bij een gesloten stroomkring. Ze zien dat een transformator van sterke stroom, zwakkere stroom kan maken. Ook leren ze dat een batterij stroom kan leveren.

De katrol

Aan de hand van een verhaal, een gesprek en een filmfragment wordt het onderwerp katrollen geïntroduceerd .

Hefbomen of…..Hoe til je een nijlpaard op?

Ontdek hoe hefbomen werken door het zelf te proberen in de gymzaal. Ontdek in welke gebruiksvoorwerpen hefbomen zitten en ontdek hun functie.

vlieger

leerlingen ontdekken hoe een vlieger werkt

Lopen op water?

Wanneer is iets een vaste stof en wanneer is het een vloeistof? Een beetje een stomme vraag misschien, maar het antwoord is lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Het onderscheid tussen verschillende fases van een stof ( kun je onverantwoord simpel samenvatten: als je erop kunt lopen, heb je een vaste stof, als je erin kunt zwemmen, is het een vloeistof en als je het kunt inademen, is het een gas. In de praktijk is deze onderscheiding minder makkelijk te maken. Dan blijken er stoffen te zijn die zich letterlijk minder makkelijk in een hokje laten drukken. Zogeheten non-newtonian fluids, mengsels van vloeistof en vaste stof die onder bepaalde omstandigheden vloeibaar zijn en onder andere condities vast en solide lijken. Om zelf zo’n non-newtonian fluid te maken heeft u niet meer nodig dan maïzena en water. Bent u al nieuwsgierig om met uw leerlingen aan de slag te gaan met een non-newtonian fluid?

Balsnelheid onderzoeken, meten en berekenen

Hoe hard kun je met een voetbal schieten? Of een tennisbal serveren of een volleybal slaan? Bij iedere sport is het interessant te kijken en te meten hoe hard de bal gaat. Ofwel wat is de snelheid van de bal? Dat gaan we deze les onderzoeken. Eerst kijken we wat snelheid is en daarna gaan we constante snelheid van een bal op een voertuig meten. In een vervolgles meten we de variabele snelheid van een rollende bal.

3 biggetjes

De grote boze wolf Baltimoor wil de 3 biggetjes vangen. Hij heeft hun huisjes van stro en hout in 1 keer omver geblazen. Maar… Het huisje van steen is hem nooit gelukt. De kinderen ontdekken n.a.v. het verhaal van de 3 biggetjes hoe je stevig kunt bouwen.

stroomkringbasis

Laten zien hoe een gesloten stroomkring werkt

MaKey MaKey! Muziekinstrumenten

MaKey MaKey! is een uitvinderskit voor in de 21e eeuw. Verander alledaagse dingen in 'Touchpads' en gebruik ze om je computer aan te sturen. Bij uitstek geschikt om de wensen die uit de verbeelding bij leerlingen komen, te realiseren. Door de simpele interface en het out of the box werken van de Makey's is de drempel laag om hem door kinderen te laten gebruiken. Als ze eenmaal begonnen zijn met Tetris of een muziekje maken, dan komen de wensen "zou ik niet ook .... kunnen maken?" vanzelf naar boven. In deze lessen is het maken van muziek het doel, maar dit is eenvoudig om te bouwen naar andere doeleinden.

Je lichaam verandert door te sporten.

Door verschillende activiteiten uit te voeren, wordt uitgezocht welke veranderingen je lichaam bij die activiteiten ondergaat.

Het ooievaarsnest

Ooievaars nestelen het liefst op een hoge plek, zoals op een schoorsteen, op een dak van een gebouw of in een hoge boom. In sommige gebieden kunnen ooievaars geen goede nestplaats vinden. Om ze een handje te helpen zetten mensen wel eens een lange paal neer met aan de bovenkant een wagenwiel of een kunstnest. De leerlingen gaan aan de slag met het bouwen van ooievaarsnesten. Welke groep bouwt het hoogste nest?

Vooruit met de fluyt (Met de wind in de zeilen vooruit!)

In deze les leren de kinderen hoe een schip zich voortbeweegt op basis van windkracht. De kinderen leren dit door te experimenteren met diverse aanpassingen aan het vaartuig. Wat levert een hogere snelheid op? Wie maakt het snelste vaartuig?

Katapult

De leerlingen leren wat een katapult is en hoe dat vroeger gebruikt werd. Daarna gaan zij zelf een katapult maken van verschillende materialen. Ze testen hun katapult uit op een zelfgemaakte roos. Er wordt geschoten met marsmallows. In de nabespreking komen de verschillende krachten aan bod.

Van het één komt het ander.

Actie-reactie. In kleine groepjes bedenken de kinderen een deel van een kettingreactie. Waarna zij deze ook uitproberen en verbeteren waar nodig. Om zo samen met de andere groepjes te komen tot één grote kettingreactie baan. Het overbrengen van de beweging van onderdeel naar onderdeel staat centraal.

Eigen huis bouwen van kranten

Eigen huis bouwen van kranten. De kinderen gaan een eigen huis bouwen van kranten. Het doel is dat de kinderen uitvinden hoe ze een stevige constructie maken van "slap" materiaal zoals kranten. De kinderen krijgen beperkte spullen om mee te werken. zoals kranten-plakband-papier maché en een schaar. De kinderen hebben de ruimte (fantasie) om zelf een ontwerp te bedenken hoe zij de constructie /verbindingen het beste kunnen maken/bevestigen. Rekening houdend met de autonomie van het kind zelf. Zo leren de kinderen te ontdekken wat kan en wat niet kan, ook leren ze van elkaar . Dit al op een speelse vrije ontdekkende wijze.

Een zelfgemaakt drijvend middel laten voortbewegen!

De kinderen gaan aan de slag om zelf een drijvend middel te maken. Bijvoorbeeld een boot of een vlot, maar ze kunnen ook iets heel anders verzinnen zoals bijvoorbeeld een badeend! We dagen de kinderen uit om zelf iets te verzinnen om te zorgen voor voortgang van hun drijvend middel. In een grote bak ( watertafel, klein oplblaasbadje) houden we een drijfrace!.

‘Zien is geloven’. Het bedrog van de zintuigen in film en theater.

In film en theater gebeuren vaak dingen die in het echt niet kunnen. Toch zien we ze voor onze ogen gebeuren. Er wordt daar gebruik gemaakt van technieken om het publiek die dingen toch te laten zien, horen én geloven. Kan je in je eigen klas en thuis, ook van die truc's toepassen en hoe doe je dat dan?

En dan liever de lucht in.

Hoe maak ik een raket ? Maak en lanceer een raket door gerecyclede materialen te gebruiken.

Een zo langzaam mogelijke knikkerbaan bouwen

In deze lesbrief staat omschreven hoe je met een groep kinderen een gezamenlijke, zo langzaam mogelijke knikkerbaan kunt maken met kosteloos materiaal en/of materiaal uit de omgeving.

Leren werken met Tinkercad – Ontwerp je eigen sleutelhanger

In deze lesbrief leren de leerlingen uit de bovenbouw stap voor stap omgaan met de website Tinkercad.com om zo uiteindelijk hun eigen sleutelhanger te ontwerpen. Als de school beschikt over een 3D-printer, dan kan deze later nog worden uitgeprint.

Duurzaamheid – (Bio)Plastic

De kinderen krijgen een idee van hoe plastic gemaakt wordt en waarom dit niet goed is voor het milieu. Ze leren dat het ook anders kan, d.m.v. bioplastic, wat dit inhoudt en waarom dit beter is. Daarna gaan ze zelf (onder begeleiding van de leraar) bioplastic maken.

Duurzaamheid – Recycling

Introductieles over recyclen. De kinderen leren over de verschillende vormen van recyclen en gaan zelf aan de slag met materiaalkringlopen en met het recyclen van producten.

Lesbrief batikken

In deze les maken kinderen kennis met de verftechniek batikken. Dat gebeurt door middel van het mengen van verf en een afdruk van verf op een T-shirt te laten maken. Bij het batikken wordt voor het inverven van stof, met was of door afbinden, knopen of vouwen, het textiel op bepaalde plaatsen tegen het binnendringen van de verf beschermd. Batikken is een uit Indonesië afkomstig textielverftechniek, waarbij met wax patronen op stoffen worden geschilderd, die dan de oorspronkelijke kleur behielden. De techniek heeft zich verder ontwikkeld. Tegenwoordig wordt met wax, koordjes, draden, kabelbinders of elastiek het geschikte textiel afgebonden en daarmee verhinderd dat de verf daar terechtkomt.

Maak een film

De leerlingen leren hoe zij een tekenfilm kunnen maken d.m.v. flipoverboekje

Energie van de Zon

De Solar workshop gaat over zonne-energie en hoe wij mensen die kunnen gebruiken om bijvoorbeeld elektriciteit op te wekken.

Fundamentele krachten (zwaartekracht, zwaartepunt, middelpuntzoekende kracht, centripetale kracht)

Dit thema introduceert dat zwaartekracht de aantrekkingskracht van de aarde is. Elk voorwerp heeft een zwaartepunt. Als het gewicht aan beide zijden van het zwaartepunt gelijk is, dan is het in balans. Centripetale kracht (middelpuntzoekende kracht) zorgt dat voorwerpen in een cirkel rond bewegen.

Niet te filmen!

In deze lessen leren en ervaren de leerlingen dat film bestaat uit beelden. Ze maken zelf een korte film.

Oppakken en neerzetten

Ontwerp een voorwerp om een bekertje gevuld met een beetje water te kunnen oppakken en neerzetten zonder het met je handen aan te raken.

Nieuwe meubels voor PomPom

PomPom is het zat om altijd maar op dezelfde stoel te zitten. De kinderen ontwerpen nieuwe meubels voor PomPom. Ze maken hiervoor eerst een bouwtekening en gaan vervolgens met allerlei verschillende materialen aan de slag om de meubels op de goede maat na te bouwen.

Hydrauliek

De mogelijkheden van beweging met behulp van hydrauliek worden verkend en toegepast door het maken van een hydraulisch heftoestel.

Bouw een hut van kranten waar je zelf in past

* Een stevig bouwsel maken * Les waarin ervaren wordt wat het verschil in stevigheid is tussen holle en massieve buizen, dat een driehoek steviger is dan een vierkant en met deze kennis van een hut/huis bouwen waar je zelf inpast.

De kabelbaan

Aan de hand van een verhaal, een gesprek en een filmfragment wordt het onderwerp kabelbaan geïntroduceerd en van karton een kabelbaan gemaakt.

De rijdende auto

In deze les staat de didactiek van onderzoekend leren en ontwerpend leren centraal. Bij het onderzoekend leren gaat het om door proefondervindelijk leren kennis te vergroten. Bij het ontwerpend leren staat het bedenken en daadwerkelijk maken van een product centraal. De kinderen zijn dus actief aan het leren, zowel als onderzoeker als ontwerper. Door deze manier van leren vanuit nieuwsgierigheid en verwondering worden het waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren bij de kinderen gestimuleerd. Hopelijk moedigt het kinderen aan, om de wereld nieuwsgierig en onderzoekend tegemoet te treden en antwoorden en oplossingen te vinden voor vragen en problemen,kortom het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding. Het stimuleert kinderen in het ontwikkelen van hun “21st century skills,” zoals samenwerken, communiceren en kritisch, creatief en innovatief denken. In deze les worden creatieve vaardigheden in het maken van een auto van kosteloos materiaal en het creatief denken over het laten bewegen van de auto gecombineerd. De bevindingen worden vastgelegd in een verslag.

Stroomkringen

De kinderen leren spelenderwijs een stroomkring maken en de bijbehorende symbolen om deze schematisch op te schrijven

Ontdek de kracht van lucht

We gaan onderzoeken of je iets op kan tillen met lucht. De kinderen gaan aan de hand van een onderzoeksvraag zelf aan de slag.

Lego City

Met je groep ontwerp en maak je een stad van lego: huizen, flats, voertuigen, natuurschoon e.d.

Windmolen

Met behulp van een windmolen aantonen dat een as kan draaien en de eventuele mogelijkheden er van. In dit geval: een auto de garage inrijden met behulp van windkracht.

Pimp je spel

Leerlingen gaan een spel of speelgoed op pimpen.

Zwaartekracht en lucht

Hoe komt het dat iets valt? Maakt het uit wat je laat vallen? Wat maakt het verschil?