Balsnelheid onderzoeken, meten en berekenen
Hoe hard kun je met een voetbal schieten? Of een tennisbal serveren of een volleybal slaan? Bij iedere sport is het interessant te kijken en te meten hoe hard de bal gaat. Ofwel wat is de snelheid van de bal? Dat gaan we deze les onderzoeken. Eerst kijken we wat snelheid is en daarna gaan we constante snelheid van een bal op een voertuig meten. In een vervolgles meten we de variabele snelheid van een rollende bal.
Adidas-Snapshot-bal-trappen-schotkracht-berekenen
Inhoudelijk:
snelheid is afstand per tijdseenheid. Wat is constante snelheid en wat is variabele snelheid? Hoe kun je dit meten.
groep 5 groep 6 groep 7 groep 8
De lesbrief is geschikt voor 20-30 leerlingen
chemie en natuurkunde rekenen en wiskunde sport
activiteit en project
De lesduur van deze lesbrief is 40-60 minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveer5
+ Eventueel aanschaf pingpongballetjes, stroken/rol papier.: 5
Geen overige kostenspecificatie bekend
interactievormen, opdrachtvormen, instructievormen, samenwerkingsvormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 30 minuten

+ Er is geen specifieke voorkennis nodig.
+ Zorg dat je 4-6 voertuigen hebt die een constante snelheid hebben (denk aan treintjes, voertuig van lego of knex op batterij)
+ maak 20 stroken papier 5x300 cm of een rol ...
+ +/- 20 stroken papier van 5 cm breed en 3 m lang
+ evt. extra batterijen
+ werkblad pp
+ liniaal
+ 4-6 autootjes/treinen (bijv van lego/knex)
+ digibord voor programma piepteller en filmpjes
+ een voetbal
+ 4-6 pingpong balletjes

Hoe hard gaat een bal in de sport? We onderzoeken wat (bal)snelheid is en hoe je dat kunt meten.
1. Introductie snelheid en doel van de les
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
Deze les begint bij sport. In iedere sport is het soms handig zo hard mogelijk te kunnen schieten, serveren, slaan, etc. Kijk maar eens naar dit filmpje.
Maar hoe weet je hoe hard de bal gaat? Ofwel hoe weet je de snelheid van de bal? Om dat te meten moet je eerst meer weten over het begrip snelheid. Het doel van deze les is dat we eerst gaan bepalen wat snelheid is en daarna gaan we de constante snelheid van een voorwerp meten.


2. definiëren snelheid en voorkennis activeren
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
Rol een voetbal door de klas of een pingpong balletje over een paar tafels.Vraag aan de klas: hoe zou je de snelheid van de bal kunnen meten?
Uit het gesprek moet komen dat je dat bijvoorbeeld kunt doen door elke seconde, of om de zoveel seconden, een streepje te zetten op het punt waar het balletje op dat moment is. De grootheden tijd en afstand moeten in ieder geval genoemd worden en hun onderlinge relatie. Wellicht komt iemand op het idee dat snelheid de afstand per tijdseenheid is. Als tip kun je geven denk aan de trein of een auto. Hoe bereken je die snelheid?
(Dit is misschien al met rekenen aan de orde geweest)

In welke andere situaties wordt ook de snelheid gemeten? Hoe gebeurt dat? Denk aan auto's en een flitspaal of een snelheidsmeter langs de weg.