De kabelbaan
Aan de hand van een verhaal, een gesprek en een filmfragment wordt het onderwerp kabelbaan geïntroduceerd en van karton een kabelbaan gemaakt.
images
De leerlingen kunnen met een snaarwiel een transportmiddel maken.;
* De leerlingen leren wat de werking van een kabelbaan is.
*De leerlingen leren uit welke onderdelen een kabelbaan bestaat.
*De leerlingen leren samen te werken, met elkaar te overleggen en een kabelbaan te bouwen.
groep 4 groep 5 groep 6
De lesbrief is geschikt voor 25 leerlingen
bouwen en construeren maritiem onderzoeken en ontwerpen overbrengingen rekenen en wiskunde techniek transport en voertuigen
activiteit en project methode of methodiek
De lesduur van deze lesbrief is 60 minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveereen onbekend bedrag
Geen kostenspecificatie voor materialen bekend
Geen overige kostenspecificatie bekend
instructievormen, samenwerkingsvormen, interactievormen, opdrachtvormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 15 minuten

+ De kinderen weten hoe een kabelbaan eruit ziet, waar je die kunt vinden en misschien heeft een lln. er wel eens op gezeten.
+ Leg de materialen klaar.
+ Zorg dat de filmpjes op het Digibord klaar staan (zie materialen en filmpjes)
+ kartonnen wieltjes
+ asjes
+ draad van verschillende dikte
+ prikkarton
+ gekleurd karton
+ wasknijpers
+ perforator
+ Verhaal over kinderen en een kabelbaan (bijlage 1)

Zie bijlage bij stap 1 voor de volledige lesopzet
1. Inleiding
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
De lkr. introduceert het onderwerp door middel van een gesprek over leuke speeltoestellen in een speeltuin, zoals de kabelbaan.
De lln.activeren hun voorkennis en verwoorden hun kennis


2. Verhaal over de kabelbaan
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
De lkr. leest het verhaal voor en stimuleert de leerlingen na te denken over de werking van een kabelbaan.
De lln. .bedenken hoe een kabelbaan opgebouwd moet worden en wat je daar allemaal voor nodig hebt.


3. Filmfragment
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
De lkr. laat een filmfragment van een kabelbaan zien.
De lln. kijken naar het filmfragment


4. Uitleg
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
De lkr. houdt na het filmfragment een gesprekje over; wat heb je nodig voor het bouwen van een kabelbaan, gebruik de begrippen; van hoog naar laag/kabel/snaarwiel/last/transport.
De lln.activeren hun kennis en proberen de werking van een kabelbaan uit te leggen


5. Filmfragment de opdracht
Deze stap duurt ongeveer 3 minuten
De lkr. vertelt de kinderen dat ze de werkwijze van een kabelbaan nu in een filmpje duidelijk te zien krijgen.
De lln. .bekijken het fragment en proberen de werkwijze te onthouden.


6. De opdracht
Deze stap duurt ongeveer 20 minuten
De lkr. vertelt de kinderen dat ze de werkwijze nu gezien hebben en geeft ze de opdracht om in een groepje van 4 leerlingen het snaarwiel na te bouwen met behulp van een werkblad.
De lln. pakken de materialen en het werkblad en gaan aan het werk.


7. Evaluatie
Deze stap duurt ongeveer 20 minuten
De lkr. geeft de kinderen de opdracht om hun snaarwielen te demonstreren en stel vragen als;
Hoe is de samenwerking gegaan?
Waar liep je tegenaan?
Werkt het?
De lln. geven per groepje een demonstratie van het snaarwiel op de kabel.8. Afronding
De lkr. stelt vragen als;
Hoe is de samenwerking gegaan?Waar liep je tegenaan?Werkt het?
Stel t de volgende vraag;
Nu kunnen we lekker naar beneden glijden met onze kabelbaan, maar hoe gaan we weer omhoog? daar gaan we de volgende les mee verder…
De lln. reflecteren en gaan nadenken over de vraag van de volgende keer..geen evaluatie aanwezig

geen lesbrieven als inspiratie genoemd
geen literatuur gebruikt
geen websites gebruikt

geen kerndoelen benoemd
geen opmerkingen toegevoegd
Geplaatst door: PFS5
Werkzaam bij PFS
vrouw van , moeder en juf
Bekijk profiel van PFS5

Geef een review