Duurzaamheid – (Bio)Plastic
De kinderen krijgen een idee van hoe plastic gemaakt wordt en waarom dit niet goed is voor het milieu. Ze leren dat het ook anders kan, d.m.v. bioplastic, wat dit inhoudt en waarom dit beter is. Daarna gaan ze zelf (onder begeleiding van de leraar) bioplastic maken.
BioplasticImage
Alternatieven leren kennen en maken
groep 5 groep 6
De lesbrief is geschikt voor 30 leerlingen
duurzaamheid milieu
methode of methodiek materiaal
De lesduur van deze lesbrief is 60 minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveer11
+ Aardappelzetmeel: 0,50
+ Glycerol/Glyderine (bij de Etos/DA): 10,50
Geen overige kostenspecificatie bekend
instructievormen, interactievormen, opdrachtvormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 20 minuten

+ Niet vereist
+ Klaarzetten materialen
+ Kookplaat
+ Kookpannetje
+ Maatbeker
+ Eetlepels
+ Roerlepel
+ Aardappelzetmeel
+ Glycerol
+ Water
+ Bakvorm en/of bakpapier

Vraag de kinderen waar plastic allemaal voor gebruikt wordt (grijp eventueel terug op de les ''Duurzaamheid - Recycling'' waar ze plastic gingen scheiden). Inventariseer of ze weten hoe plastic gemaakt wordt. Laat ter uitleg (een deel van) de video zien (2min40 tot 3min50, 6min05 tot 9min25, 12min10 tot14min20). Bespreek waarom het slecht is voor het milieu en vraag of ze oplossingen weten. Vertel over bioplastic en hoe dit gemaakt wordt. Bespreek waarom dit een betere/duurzamere oplossing zou zijn (natuurlijk materiaal, dus kan na gebruik weer in de natuur worden opgenomen, dus minder afval en de aarde wordt minder uitgeput). Bespreek ook de nadelen (veel natuurlijke grondstoffen nodig, wat ten koste kan gaan van ons voedsel).
Voorbereiding. Instructie
Laat het instructiefilmpje zien en bespreek de materialen die gebruikt worden. Vraag of ze kunnen bedenken wat de invloed van glycerol is en schrijf deze hypotheses op. Vertel dat jullie dit gaan testen. Verdeel de klas in kleine groepjes. Geef elk groepje evenveel zetmeel maar een andere hoeveelheid glycerol. Nu gaan de groepjes om de beurt bioplastic maken.


Doen. Zelf maken
Deze stap duurt ongeveer 15 minuten
Laat de kinderen de juiste hoeveelheden afmeten en het water (250 ml), het zetmeel (2 afgestreken lepels) en glycerol in de pan doen. Blijf zelf bij de kookplaat voor de veiligheid. Ze zouden wel om beurten kunnen roeren bijvoorbeeld.
Als het een dik glad goedje geworden is (net als in het filmpje) kunnen jullie het samen in de bakvorm of op het bakpapier gieten. Laat ze er een briefje bij leggen met de hoeveelheid gebruikte glycerol erop.


Tegelijkertijd. Alternatieve opdracht
Deze stap duurt ongeveer 45 minuten
Geef de kinderen die niet aan de beurt zijn een zelfstandige opdracht, bijvoorbeeld om toepassing te bedenken voor bioplastic. Waar zou het wel/niet geschikt voor zijn en waarom? Welke andere manieren zijn er om minder plastic te gebruiken? (minder spullen kopen, broodtrommel gebruiken, hergebruiken, e.d.)
Of gebruik het werkblad over recycling of een van de andere werkbladen van HVC.
Of laat ze spelletjes doen op de HVC site.


Evaluatie en validatie. Evaluatie in een latere les
Haal de plastics los en bespreek de verschillen. Wie had het goed? (Glycerol beïnvloedt de elasticiteit van het plastic.) Bespreek ook de verzonnen toepassingen en welk plastic geschikt zou zijn voor welke toepassing.


Vertel aan het einde van de les waarin de plastics gemaakt worden dat het plastic nu een (paar) dag(en) moet drogen en jullie daarna naar het resultaat gaan kijken. Bespreek de verzonnen toepassingen en leg uit dat het plastic niet overal geschikt voor is (Bvb verpakkingen, het is een natuurlijk materiaal, dus biologisch afbreekbaar door andere natuurlijke materialen als bvb melk.). Geef een compliment indien ze goed gewerkt hebben.

geen lesbrieven als inspiratie genoemd
+ Watt 'n Zooi - 'n uitgave van HVC
geen websites gebruikt

geen kerndoelen benoemd
geen opmerkingen toegevoegd
Geplaatst door: Hester
Werkzaam bij LeXlab
-
Bekijk profiel van Hester

Geef een review