Duurzaamheid – Recycling
Introductieles over recyclen. De kinderen leren over de verschillende vormen van recyclen en gaan zelf aan de slag met materiaalkringlopen en met het recyclen van producten.
RecyclingImage
Bewustwording materiaalgebruik
groep 5 groep 6
De lesbrief is geschikt voor 30 leerlingen
duurzaamheid milieu onderzoeken en ontwerpen
activiteit en project materiaal
De lesduur van deze lesbrief is 60 minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveereen onbekend bedrag
+ : 0
+ : 0
instructievormen, interactievormen, opdrachtvormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 15 minuten

geen voorkennis nodig / voorkennis niet benoemd
+ Vraag de kinderen de les van tevoren materialen mee te nemen die ze thuis niet meer gebruiken en misschien weggooien.
+ Neem zelf ook oud materiaal mee als flesjes, pakken, knuffels, kleding enz.
+ Scharen
+ Lijm
+ Tekenmateriaal
+ Papier

Vraag de kinderen of ze thuis afval scheiden, wat dan (groen, plastic, papier, glas) en of ze weten waarom ze dat doen. Leg uit dat dat gebeurt zodat de verschillende materialen opnieuw te gebruiken zijn. Noem het voorbeeld van de krant, die voor bijna 100% gemaakt wordt van oud papier. Vertel dat dit recyclen heet.
Vraag of de kinderen andere voorbeelden van recyclen weten. (hergebruik kleding, speelgoed, flesjes e.d.)
Laat ze nadenken over het belang van recyclen
Voorbereiding. Plastic scheiden
Deze stap duurt ongeveer 10 minuten
Laat het filmpje zien van Plastic Heroes over het scheiden en hergebruik van plastic afval.
Bekijk de materialen die de kinderen hebben meegenomen en bespreek welke er wel en niet in de plastic zak mogen. Neem zelf ook een aantal (minder voor de hand liggende) materialen mee.
Bespreek wat er daarna met het plastic gebeurt. Laat (eventueel) de cyclus van Plastic Heroes zien.


Groter geheel. Kringloop
Deze stap duurt ongeveer 20 minuten
Geef de kinderen de opdracht om de levensloop te tekenen van een bepaald product. Vraag ze om, wanneer dit nog niet gebeurd is, hier een cyclus van te maken. Leg uit dat hiervoor ook bij het maken van het product veranderingen nodig kunnen zijn, zodat het materiaal gemakkelijker te scheiden of te recyclen is.
Je kunt eventueel ook uitleggen dat als je, door een klein onderdeel te vervangen, het product weer kunt maken (bvb de batterij van een telefoon), dit ook een soort van recyclen is.

(Klik op een afbeelding voor een vergroting)

Uitvoering. Zelf recyclen
Deze stap duurt ongeveer 30 minuten
Laat de kinderen een nieuwe toepassing bedenken van de voorwerpen die ze hebben meegenomen. Laat eventueel ter inspiratie de voorbeelden zien. Ze mogen van het voorwerp in z'n geheel iets nieuws maken, maar ook in gedeeltes en/of verschillende voorwerpen combineren. Stel als doel zo veel mogelijk materiaal van het product opnieuw te gebruiken, zodat er zo weinig mogelijk afval overblijft.
Moedig de kinderen aan eerst een ontwerp op papier te maken.

(Klik op een afbeelding voor een vergroting)

Bespreek met elkaar wat de kinderen gemaakt hebben en hoe ze duurzamer met producten kunnen omgaan. (Bijvoorbeeld beter afval scheiden, minder afval produceren en/of een product langer gebruiken.)

Geen verdere didactische materialen toegevoegd
geen lesbrieven als inspiratie genoemd
geen literatuur gebruikt
+ http://www.plasticheroes.nl/

geen kerndoelen benoemd
geen opmerkingen toegevoegd
Geplaatst door: Hester
Werkzaam bij LeXlab
-
Bekijk profiel van Hester