Energie van de Zon
De Solar workshop gaat over zonne-energie en hoe wij mensen die kunnen gebruiken om bijvoorbeeld elektriciteit op te wekken.
Energie van de Zon
deze lesbrief heeft (nog) geen leerdoelen
groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8
De lesbrief is geschikt voor 6 leerlingen
duurzaamheid energie en electro milieu techniek
(nog) geen lessoort gedefinieerd
De lesduur van deze lesbrief is 25 minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveereen onbekend bedrag
+ Kosten workshop op aanvraag:
+ Docent vanuit Lexlab op aanvraag:
samenwerkingsvormen, interactievormen, spelvormen, opdrachtvormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 30 minuten

+ niet noodzakelijk
+ Klaarzetten Solar toren met spiegels
+ klaarzetten filmpjes
+ Solar workshop pakket
+ computer met beamer

De zon is onmisbaar voor het leven op aarde. Alle levende planten, dieren en mensen krijgen energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Maar de mens gebruikt meer energie dan alleen warmte en licht. Nu wordt die energie in de vorm van elektriciteit voornamelijk door elektriciteitscentrales geleverd, maar die hebben een aantal nadelen: het kost geld, de fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steenkool) raken op en bovendien is het slecht voor het milieu. In deze workshop gaan we ontdekken hoe we de energie van de zon kunnen gebruiken om elektriciteit op te wekken, om zo een duurzame oplossing te maken ipv de vervuilende elektriciteitscentrales.
1. Introductie
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
tijdens de introductie beginnen we met het bepalen van de voorkennis van de groep in de vorm van een klassengesprek, waarbij de docent gespreksleider is en begint met de volgende vragen:

-Wat weten jullie over de zon?
-Wat weten jullie over energie?
-Wat weten jullie over duurzame energie?
-Andere vragen die met dit onderwerp te maken hebben.

Tijdens deze introductie kom je er met de groep achter dat je samen al heel veel weet. En dat je door naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren ook verbanden kunt zien tussen wat er besproken wordt.

-> Wat weten jullie over de zon?

-> Wat weten jullie over energie?

-> Wat weten jullie over duurzame energie?

-> Andere vragen die met dit onderwerp te maken hebben.


2. Filmpje youtube
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
Na het klassengesprek kijken we met elkaar een filmpje over zonne-energie. De docent kan hierbij het filmpje af en toe op pauze zetten en een van de leerlingen vragen om samen te vatten wat ze hebben gezien.


3. Filmpje 2
Deze stap duurt ongeveer 2 minuten
Dit is een ander filmpje over een energiecentrale die volledig op zonne-energie werkt en dient als introductie op het volgende onderdeel.


4. De Solartoren
Deze stap duurt ongeveer 10 minuten
De kinderen gaan nu zelf aan de slag met een model van de zonne-energiecentrale, ofwel de solartower. Hierbij moeten de leerlingen proberen zoveel mogelijk spiegels op zo'n manier te richten, dat ze het licht van de zon (bouwlamp) weerkaatsen naar een centraal punt op de solartower.

Als de leerlingen de spiegels goed richten (de lichtstralen weerkaatsen op de bovenkant van de toren) dan gaan er in de toren steeds meer lichtjes branden.

De docent helpt niet mee, maar geeft na verloop van tijd wel aanwijzingen.

Daarnaast kan de docent de tijd in de gaten houden, bijvoorbeeld met een kookwekker of stopwatch.


5. Resultaat bespreken
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
Als de leerlingen het solartower-experiment hebben gedaan kijken en bespreken we met elkaar wat ze precies gedaan hebben.
Vervolgens probeert de docent met een paar slimme vragen de leerlingen het verband te laten zien tussen de solartower en een lens.

Vragen:
-Wat hebben jullie gedaan?
-Waarom hebben jullie dat gedaan?
-Waarom moeten alle spiegels het licht naar één punt weerkaatsen?
-Waar doet het je aandenken?
-Heb je zelf weleens met behulp van de zon iets verbrandt?


-> Wat hebben jullie gedaan?

-> Waarom hebben jullie dat gedaan?

-> Waarom moeten alle spiegels het licht naar één punt weerkaatsen?

-> Waar doet het je aandenken?

-> Heb je zelf weleens met behulp van de zon iets verbrandt?


6. Optioneel 2 filmpjes
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
In het laatste deel van de workshop gaan we met behulp van twee filmpjes de mogelijkheden van het gebruik van zonne-energie en lenzen bespreken.

-In het eerste filmpje zien we een man die in zijn achtertuin zelf een lens heeft gemaakt van water.

-In het 2e filmpje zien we Markus Kayser die een 3-D printer heeft gemaakt die volledig werkt op zonne-energie en die met fresnel-lenzen zand smelt om er objecten mee te printen.


De evaluatie gebeurt al tijdens en na de verschillende onderdelen, door met de leerlingen te bespreken wat ze gedaan en geleerd hebben.

geen lesbrieven als inspiratie genoemd
geen literatuur gebruikt
geen websites gebruikt

+ 39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
+ 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
+ 46 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.
+ 49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.
Deze workshop is door het LexLab ontwikkelt en kan worden gehuurd bij het LexLab. Voor meer informatie mail naar: wouter@lexlab.nl
Geplaatst door: Sam van der Hum
Werkzaam bij Lexlab
Vader Maker Violist Leraar
Bekijk profiel van Sam van der Hum

Geef een review