Het huis van de toekomst.
Bedenk, bediscussieer, schets, bouw en evalueer met een groepje het huis van de toekomst.
image
samenwerken,
overleggen,
woordweb maken over het te ontwerpen huis,
ontwerpen,
schetsen,
tekenen,
bouwen,
gesprek voeren,
elkaars werk beoordelen,
keuzes maken op basis van argumenten,
evalueren
groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8
De lesbrief is geschikt voor 30 leerlingen
bouwen en construeren duurzaamheid energie en electro gezondheid milieu onderzoeken en ontwerpen techniek
activiteit en project
De lesduur van deze lesbrief is Stap 1-30 minuten, stap 2-60 minuten, stap 3-45 minuten, stap 5/8-60 minuten minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveerGeen / weinig
+ kosteloos materiaal:
+ geleend gereedschap:
+ verdere kosten hangen af van keuzes materialen:
+ papier en potlood:
instructievormen, samenwerkingsvormen, interactievormen, opdrachtvormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 60 minuten? minuten

+ Geen
+ Lesbrief lezen, naar de bieb voor boeken over verschillende vormen van architectuur, lees je in, later materialen verzamelen en klaarleggen
+ Afhankelijk van de ontwerpen en gesprekken. Voor les 8 limonade of thee met koekjes

Iedere stap is een les, behalve stap 4. Je kunt een projectweek doen en een aantal lessen aan elkaar plakken. Ik heb zelf een groep 4 maar de les is voor 5, 6, 7 en 8 ook geschikt.
Les 1. Groepsgesprek / woordweb
Deze stap duurt ongeveer 30 minuten minuten
Heb een (filosofisch) gesprek met je groep over het huis van de toekomst.
Wat zou het kunnen zijn?
Wat hoort er in thuis?
Wat hoeft niet meer?
Waar moet je in de toekomst rekening mee houden?
Hoe kom je aan water, energie, warmte en verkoeling?
Is het huis groot of juist klein?
Mobiel of vast?
Waar bouw je (op de grond, in de grond, boven de grond, op het water, in het water, op wielen)?
Denk aan klimaat, milieu, zelfredzaamheid.
Maak met de kinderen een woordweb of mindmap over het besprokene op je activbord.
Laat de kinderen snuffelen in de boeken over huizen bouwen die je in de bibliotheek hebt gevonden.
Aan het eind van de les kun je een filmpje laten zien over het huis van de toekomst.
*Evalueer de les: gesprek voeren, woordweb maken, verschillende vormen van architectuur bekijken.


Les 2. Maak een eigen woordweb / maak een ontwerp
Deze stap duurt ongeveer 60 minuten minuten
Na het gesprek met de kinderen en het woordweb op het bord, maken de kinderen een eigen woordweb of mindmap met woorden die op hun eigen ontwerp van toepassing zijn.
Met dat woordweb in het achterhoofd gaan ze daarna een eigen ontwerp maken voor het huis van de toekomst. Ze mogen aantekeningen maken bij de tekening om zaken te verduidelijken.
Aan het eind van de les kun je het volgende filmpje laten zien over het huis van de toekomst en het aardehuis.
*Evalueer de les op de volgende punten: hoe ging het maken van het eigen woordweb, kon je je gedachten omzetten in een ontwerp, heb je aantekeningen gemaakt bij je ontwerp?


Les 3. Ontwerpen bespreken en een keuze maken
Deze stap duurt ongeveer 45 minuten minuten
De klas wordt in groepen van 5 ingedeeld en binnen die groepen worden de door die kinderen ingebrachte ontwerpen besproken. Het is misschien leuk om hier (objectieve) gespreksbegeleiders uit groep 8 bij te vragen. Deze moeten natuurlijk wel van tevoren te horen krijgen wat er van ze verwacht wordt.
De bedoeling is om tijdens de bespreking tot een beoordeling te komen: er wordt één ontwerp per groep uitgekozen om te gaan bouwen, op basis van meeste stemmen.
Na het maken van de keuze wordt onderwerp van het gesprek de materiaalkeuze (zoveel mogelijk kosteloos materiaal). Er wordt per groep een lijst gemaakt met benodigdheden en gereedschap
(Misschien is het handig eerst een aantal materialen voor te stellen, vertellen wat de mogelijkheden een beetje zijn.)
De leerkracht loopt tijdens de gespreksrondes rond, luistert, vult aan, stelt vragen, enz)
*Evalueer door te vragen naar het verloop van het gesprek, de argumenten om voor een ontwerp te kiezen, of de lijst af is. hoe gaan ze om met de teleurstelling dat ze niet gekozen zijn?


Stap 4. Verzamel het bouwmateriaal en gereedschap
Deze stap duurt ongeveer Een week minuten
Dit volgt meteen op stap 3.
Hiervoor indien mogelijk de kinderen en ouders inschakelen, zodat je dit zelf niet hoeft te doen.
Maak een overzichtslijst van materialen en gereedschap en stuur deze naar de ouders. Hou goed bij wat je binnen krijgt.
Ga naar bouwwinkels en leg uit dat je met een project bezig bent, misschien willen ze bijdragen met materialen.
Controleer aan het eind wel dat je alles hebt om les 5 te kunnen beginnen.


Les 5-6-7. Samenwerkend bouwen
Deze stap duurt ongeveer 3x60 minuten
We gaan in groepen bouwen. Wie doet wat, wat spreken we af? Wie wordt de opzichter? Hoe ga je beginnen?
De materialen staan klaar bij de verschillende groepen, gereedschap ligt ook klaar.
Het huis zal niet in één les af zijn. Je kunt hier meerdere lessen mee bezig zijn.
*Evaluatie: Sluit iedere les af met een rondje tops, tips en tegenvallers en hoe de samenwerking verloopt.


Stap 8. Nabespreking van de bouw / evaluatie / presentatie
Deze stap duurt ongeveer 60 minuten
Als de bouw klaar is van alle ontwerpen is er natuurlijk een nabespreking en een feestje. Zorg voor limonade en koekjes en maak er een feestje van.
Bespreek per groep wat de ontwerpen voor mogelijk- en onmogelijkheden hadden, welke oplossingen er bedacht zijn en waar ze van mening zijn veranderd. Richt samen met de kinderen de expositieruimte in. Maak foto's voor de nieuwsbrief en vraag een paar kinderen een stukje over het project te schrijven, voor de nieuwsbrief of je klassenblog.


geen evaluatie aanwezig

Geen verdere didactische materialen toegevoegd
geen lesbrieven als inspiratie genoemd
geen literatuur gebruikt
+ http://media4.s-nbcnews.com/i/newscms/2014_07/178741/140211-future-city-jsw-1117a_5f367f6e8d56b5a8a62eb65e53679929.jpg

+ 35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht
+ 39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu
+ 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik
+ 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren
+ 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren
geen opmerkingen toegevoegd
Geplaatst door: Manon Haarman
Werkzaam bij obs Dubbeldam
Hi, this is Manon
Bekijk profiel van Manon Haarman

Geef een review