Je lichaam verandert door te sporten.
Door verschillende activiteiten uit te voeren, wordt uitgezocht welke veranderingen je lichaam bij die activiteiten ondergaat.
sport
Ervaren welke veranderingen sporten teweeg brengt bij het menselijk lichaam.
groep 7 groep 8
De lesbrief is geschikt voor 20 leerlingen
gezondheid onderzoeken en ontwerpen rekenen en wiskunde sport techniek water zorg en voeding
activiteit en project deskundigheidsbevordering
De lesduur van deze lesbrief is 60 minuten minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveernnb
+ nnb:
+ nnb:
instructievormen, samenwerkingsvormen, interactievormen, spelvormen, opdrachtvormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 30 minuten minuten

+ Omgaan met een thermometer, weegschaal en stopwatch. Meten van de hartslag.
+ aanschaf materiaal
+ checken voorkennis
+ kopiëren opdrachten
+ klaarleggen materialen
+ reserveren ruimtes
+ 1 weegschaal digitaal, 5x stopwatch, 5x lichaamsthermometer

De kinderen gaan in groepjes aan de slag met verschillende opdrachten die betrekking hebben op het sporten en de gevolgen daarvan voor het menselijk lichaam.
1. klassikale inleiding
Aan de hand van een fimpje van Usain Bolt de interesse opwekken van de kinderen voor het onderwerp.


2. klassegesprek
Klassegesprek over de gevolgen van een sportieve inspanning.


3. Instructie over de opdrachten.
De kinderen krijgen uitleg over de verschillende activiteiten en de opdrachten die daarbij horen.
Vooraf geven de kinderen een inschatting van de te meten veranderingen.


4. Aan de slag!
De groepjes gaan aan de slag en voeren de opdrachten uit.


5. Evaluatie.
De groepjes komen weer bij elkaar en de resultaten worden met elkaar vergeleken. Klopot dit met de inschattingen die vooraf gemaakt zijn?


6. afsluiting
De conclusies worden met elkaar besproken, en de gevolgen daarvan voor de voeding van een sporter. Met name gaat het om de vragen:
welke voeding heb je vooral nodig bij welke sport?
op welke manier verlies je vocht tijdens het sporten? (niet alleen zweten en plassen, maar vooral uitademen)


Tips/tops?

-> Wat doet lichamelijke inspanning met je lichaam?
Gewicht/vochtverlies, hartslag omhoog, temperatuurstijging
geen lesbrieven als inspiratie genoemd
geen literatuur gebruikt
+ www.youtube.nl

+ ervaren wat de gevolgen zijn van lichamelijke inspanning op het menselijk lichaam
Voornamelijk gebaseerd op eigen ervaringen.
Geplaatst door: Paul Rademaker
Werkzaam bij obs De Dolfijn
techniekcoördinator
Bekijk profiel van Paul Rademaker

2 reviews op “Je lichaam verandert door te sporten.”

 1. Prima les!


  Ik zou deze lesbrief aanbevelen bij collega's: 5 / 5


  Deze lesbrief is van goede kwaliteit: 5 / 5


  Deze lesbrief is geschikt voor de doelgroep: 5 / 5


  Ik heb mijn doelen bereikt: 5 / 5


  Algemene waardering lesbrief: 5 / 5

 2. tussenbeoordeling
  tops:

  -interresant onderwerp, leuke invalshoek
  -wetenschappelijk benadering door meten voor en na inspanning en gegevens noteren en vergelijken

  tips:

  -onderdelen zijn erg beknopt beschreven. bijvoorbeeld stap 3 mag meer uitgewerkt worden zodat je collega’s weten wat er precies gebeurt bij dat onderdeel.
  -Misschien is het een idee om de leerlingen een hypothese te laten opschrijven, om naderhand te bepalen of hun verwachtingen kloppen met de gemeten resultaten.
  -Onderdeel afsluiting/ voeding is nog erg vaag.
  -Er zou een onderzoeksopdracht toegevoegd kunnen worden, waarbij de leerlingen zelf antwoorden zoeken op door henzelf of door de docent gestelde vragen. Hierdoor creëer je een theoretisch kader.


  Ik zou deze lesbrief aanbevelen bij collega's: 3 / 5


  Deze lesbrief is van goede kwaliteit: 3 / 5


  Deze lesbrief is geschikt voor de doelgroep: 3 / 5


  Ik heb mijn doelen bereikt: 3 / 5


  Algemene waardering lesbrief: 3 / 5

Geef een review