Jubelientje in het museum – stop motion
Lesbrief Stopmotion film n.a.v. het boek: Jubelientje en de hoed van oma Blootje.
Oma gaat met Jubelientje en Dirk-Jan naar 6 musea i.v.m. haar 66ste verjaardag.
De kinderen schrijven in groepjes een verhaal over hun bezoek (als Jubelientje, Dirk-Jan en oma) aan een museum, voorkeur allemaal een ander museum.
Wanneer de kinderen klaar zijn met het schrijven van het verhaal, maken ze een stappenplan voor het maken van de achtergrond en alle andere benodigdheden. Ze kunnen van thuis ook (lego/ playmobile) poppetjes meenemen.
Als alles klaar is spelen ze het verhaal uit en maken de foto's voor hun stop motion m.b.v. een Ipad (of ander device).
ruimtevaartmuseum
Samenwerken; taken (eerlijk) verdelen.
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren en plezier verschaffen.
De leerlingen krijgen plezier in het schrijven van voor hen bestemde verhalen.
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
groep 5 groep 6
De lesbrief is geschikt voor 26 leerlingen
ict en media kunst en cultuur seizoenen en feestdagen
activiteit en project
De lesduur van deze lesbrief is 300 minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveereen onbekend bedrag
Geen kostenspecificatie voor materialen bekend
Geen overige kostenspecificatie bekend
werkvorm(en) niet benoemd
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 60 minuten

+ De kinderen zijn alleen bekend met de inleiding van het verhaal, om ze zo alle ruimte te geven om zelf verhalen te verzinnen.
+ De leerkracht kent het verhaal; heeft materialen voor het schrijven van het verhaal klaar staan. Zorgt voor mobile devices om het uiteindelijke verhaal op te nemen. Verdiept zich in de apps hoe een stop motion te maken.
+ Boek : Jubelientje en de hoed van oma Blootje. Schrijfmaterialen knutselmaterialen lego/ playmobile of andere kleine poppetjes mobile devices

Lees hoofdstuk Hoedjes voor uit Jubelientje en de hoed van oma blootje, vertel daarna in het kort waar het boek over gaat.
Maak met de kinderen een woordweb over diverse musea. En noteer er een paar belangrijke woorden bij.
1. Brainstormen
Deze stap duurt ongeveer 30 min minuten
Hoofdstuk "Hoedjes" uit Jubelientje en de hoed van oma Blootje voorlezen. Na het voorlezen van het hoofdstuk, ga je met de leerlingen brainstormen over diverse musea en wat daar allemaal te zien is.


2. Verhaal schrijven
Deze stap duurt ongeveer 30 min minuten
De kinderen vormen groepjes, kiezen een museum waar ze graag over willen schrijven. Samen gaan ze 1 verhaal schrijven over hun bezoek - als Jubelientje, oma en Dirk-jan - aan het museum.