Lego City
Met je groep ontwerp en maak je een stad van lego: huizen, flats, voertuigen, natuurschoon e.d.
Lego City
deze lesbrief heeft (nog) geen leerdoelen
groep 6 groep 7 groep 8
De lesbrief is geschikt voor 30 leerlingen
bouwen en construeren onderzoeken en ontwerpen transport en voertuigen
activiteit en project deskundigheidsbevordering
De lesduur van deze lesbrief is 600 minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveer250
+ Je kan lego inzamelen via de leerlingen: 0
+ lego kopen via marktplaats o.i.d: 250
+ lego digital designer: 0
instructievormen, samenwerkingsvormen, interactievormen, opdrachtvormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 30 minuten

+ Kinderen weten wat je met lego kan doen (iedereen weet wat lego is)
+ Lego filmpjes laten zien via you-tube.
+ Uitleg over het software pakket lego digital designer.
+ computers
+ activ board

Er wordt een 'stad-project' gemaakt m.b.v. lego.
De kinderen ontwerpen zelf onderdelen van de stad via lego digital designer.
Kinderen bouwen de stad m.b.v. handleidingen (gemaakt via lego digital designer)
1. Uitleg van de opdracht door de leerkracht aan de kinderen
Deze stap duurt ongeveer 15 minuten
Motiverend praatje van de leerkracht over het feit dat de kinderen een stad-project maken met lego. De kinderen zullen zelf ontwerpen maken met de computer, anderen zullen deze ontwerpen bouwen.
De leerkracht vertelt welke stadia er zijn in dit project, wat er gebeuren moet en welke groepjes er gemaakt moeten worden.


2. Rollen verdelen
Deze stap duurt ongeveer 30 minuten
De kinderen verdelen zichzelf over de groepen:
- plattegrond van de stad
- ruimtelijke ordening (waar komen bomen, waar komt water, waar de huizen, wegen, etc)
- het ontwerpen van gebouwen/voertuigen/natuur
- de bouwmeesters, deze kinderen bouwen de ontwerpen
- controleurs, kinderen die controleren of alles goed gaat en ingrijpen daar waar nodig is (de leerkracht kan deze rol ook op zich nemen)
- fotografen, deze kinderen maken overal foto's van, ook voor een eventuele time-lapse


3. Denktank
Deze stap duurt ongeveer 30 minuten
Hoe ziet een stad eruit, wat moet er in de stad komen, welke opties zijn er. Hoe groot wordt het project.
De groep van de plattegrond, maken mogelijke schetsen van de te ontwerpen stad.


4. Aan de slag
Deze stap duurt ongeveer 600 minuten
De kinderen gaan in groepen aan de slag.


5. Presenteren
Deze stap duurt ongeveer 60 minuten
Via time-lapse of normale foto's en filmpjes worden ouders op de hoogte gehouden van het project.


Het project kan worden bezichtigd door de hele school en eventueel ouders.

geen lesbrieven als inspiratie genoemd
+ alles over lego
+ youtube
+ lego.nl

+ 42
geen opmerkingen toegevoegd
Geplaatst door: meesterMarc
Werkzaam bij de Bever
Leerkracht in hart en nieren. Met name in de bovenbouw.
Bekijk profiel van meesterMarc

Geef een review