MaKey MaKey! Muziekinstrumenten
MaKey MaKey! is een uitvinderskit voor in de 21e eeuw. Verander alledaagse dingen in 'Touchpads' en gebruik ze om je computer aan te sturen. Bij uitstek geschikt om de wensen die uit de verbeelding bij leerlingen komen, te realiseren. Door de simpele interface en het out of the box werken van de Makey's is de drempel laag om hem door kinderen te laten gebruiken. Als ze eenmaal begonnen zijn met Tetris of een muziekje maken, dan komen de wensen "zou ik niet ook .... kunnen maken?" vanzelf naar boven.
In deze lessen is het maken van muziek het doel, maar dit is eenvoudig om te bouwen naar andere doeleinden.
makey
De leerlingen weten aan het eind van les 1 dat de Makey Makey alleen werkt bij een stroomkring.

groep 6 groep 7 groep 8
De lesbrief is geschikt voor 1 - 30 leerlingen
energie en electro ict en media onderzoeken en ontwerpen
activiteit en project
De lesduur van deze lesbrief is 215 minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveer ongeveer 70 euro
+ Makey Makey: 50
+ klein materiaal dat stroom geleidt; bijv. aluminiumfolie, ijzerdaad, punaises, fruit , play doh klei, splitpennen, fruit...: 20
+ geen:
samenwerkingsvormen, interactievormen, spelvormen, opdrachtvormen, instructievormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 120 minuten

+ geen
+ Voor les 1: Het is aan te raden om van tevoren zelf te ervaren hoe de Makey Makey werkt. Voor les 2 en 3: Je kunt als leerkracht zelf div. materialen verzamelen of de leerlingen materialen mee laten nemen om de kosten te drukken.
+ Restmateriaal, computer met internetverbinding, Makey Makey (minstens 1) Div. gereedschappen (afhankelijk van de gebruikte materialen). Potlood en papier.

Deze lessenserie bestaat uit vier lessen, die (afhankelijk van de beginsituatie van de leerlingen) opeenvolgend doorlopen moeten worden om tot het eindresultaat te komen. In de eerste les staat het begrip stroomkring centraal.
Vervolgens onderzoeken de leerlingen in de tweede les welke materialen stroom geleiden. Als ze dit weten kunnen ze in groepen aan de slag met het ontwerpen en maken van hun eigen muziekinstrument in les 3. In les vier worden alle producten gepresenteerd aan de groep en uitgetest.
les 1 stap 1. Activeren van voorkennis
Deze stap duurt ongeveer 10 minuten
Vertel de leerlingen dat je zelf laatst op de computer een muziekinstrument hebt bespeeld. Laat de leerlingen nadenken of ze dit zelf ook wel eens hebben gedaan en hoe ze dit vonden. Vraag daarna welke leerlingen dit ook wel eens doen en vraag wat ze er leuk aan vinden.
Vervolgens vertel je, dat enkele toetsen op je toetsenbord door het intensieve gebruik niet goed meer werken. Je zoekt een alternatief om toch muziek te kunnen maken. Kunnen de leerlingen manieren bedenken om zonder toetsenbord toch je computer te besturen? Laat ze hier een minuut over praten in tweetallen en inventariseer daarna de oplossingen.


les 1 stap 2. Bespreken van het lesdoel
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
Zorg ervoor dat de lesdoelen voor het hele proces op het bord staan en maak deze zichtbaar voor de leerlingen:
1. "Aan het eind van deze les weet ik wat een Ma Key MaKey! is en hoe ik hem moet gebruiken".
2. " Aan het eind van de volgende les weet ik welke materialen stroom geleiden. Deze kan ik de volgende les gaan gebruiken".
3. " In de derde les ontwerp en maak ik met mijn groepje mijn eigen instrument".
4. " Aan het eind van de vierde les laat ik aan de hele groep zien en horen hoe ons instrument klinkt."
Laat enkele kinderen de lesdoelen in zich opnemen en vraag of ze ze mondeling kunnen herhalen of laat alle leerlingen de doelen opschrijven op hun wisbordjes.
Waarschijnlijk zal het begrip "Makey Makey" vragen oproepen, maar verklap nog niets!