Programmeren met Duplo (zonder computer)
Een oefening voor kinderen over hoe computers en robots geprogrammeerd worden en het belang van duidelijke communicatie.
lego-duplo-rooster
-Leerlingen leren een basisprincipe over programmeren.
-Leerlingen leren dat computers en robots niet zelf 'denken', maar alleen doen wat geprogrammeerd is.
-leerlingen ontdekken het belang van duidelijke communicatie (specifiek en volledig).
groep 8 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 2
De lesbrief is geschikt voor groepjes van 2, hele klas leerlingen
techniek techniekbreed bouwen en construeren ict en media robotica
activiteit en project
De lesduur van deze lesbrief is 20 min. minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveern.v.t.
Geen kostenspecificatie voor materialen bekend
Geen overige kostenspecificatie bekend
opdrachtvormen, instructievormen, samenwerkingsvormen, interactievormen, spelvormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 10 minuten minuten

+ geen voorkennis noodzakelijk
+ -inlezen in het onderwerp -2 identieke setjes (duplo) bouwstenen per 2 leerlingen klaarleggen -leerlingen gaan per twee aan een tafeltje zitten -eventueel pen en papier klaarleggen
+ -doos met bouwstenen, bij voorkeur duplo of lego, waar voor een klas van 30 leerlingen, 15 identieke setjes van 5 tot 8 stenen gemaakt kunnen worden. -(visuele) afscheiding per tweetal leerlingen, laat de leerlingen hiervoor zelf wat bedenken (boek op zijn kant).

Bijna iedereen heeft weleens meegemaakt dat zijn of haar computer iets deed, wat eigenlijk niet de bedoeling was. De computer heeft echter geen eigen wil, al lijkt dat soms wel zo, maar voert alleen opdrachten uit die van te voren zijn geprogrammeerd. Een robot is een voorbeeld van een machine die door een computer wordt aangestuurd.
In deze les gaan de leerlingen om de beurt, ervaren hoe je een 'robot' moet programmeren en hoe een robot opdrachten uitvoert.
1. inleiding
Klassikaal gesprek over computers, robots en programmeren. Mogelijke vragen kunnen zijn:

-Wie is er wel eens boos geworden op zijn of haar computer?
-Kunnen computers zelf nadenken?
-Wat is hardware en wat is software?
-Welke taal 'spreekt' een computer?
-Wat is een robot?
-Hoe 'weet' een robot wat hij moet doen?

Eventueel kun je het filmpje bij deze stap gebruiken als start.


2. programmeren met duplo gesproken
De docent legt de opdracht uit aan de klas. Je kan hierbij het beste beginnen met het voordoen van een paar voorbeeld situaties.

De leerlingen gaan in groepjes van twee aan de slag, waarbij de ene leerling de 'programmeur' en de andere leerling de 'robot' speelt. Ze hebben twee setjes identieke bouwblokken nodig, dus allebei evenveel en dezelfde blokken, liefst in verschillende kleuren en maten. Verder hebben ze een (visuele) afscheiding nodig.

De programmeurs bouwen een object van de bouwblokken, zonder dat de robot ziet wat er is gemaakt. Vervolgens gaat de programmeur instructies geven aan de robot, om een exacte kopie te maken van het bouwwerk.

Als de robot klaar is met bouwen, worden de 2 bouwwerken naast elkaar gezet om te bepalen of de programmeur goede instructies heeft gegeven, of dat de instructies onduidelijk of onvolledig waren.

Vervolgens worden de rollen omgedraaid en beginnen de leerlingen van voor af aan. Je kan het niveau steeds een beetje opschroeven door meer blokken toe te voegen.




3. programmeren met duplo geschreven
Nu de leerlingen de smaak te pakken hebben maken we de opdracht nog ietsjes lastiger. Vanaf nu worden de opdrachten niet meer gesproken maar geschreven. Laat de leerlingen vrij in de gekozen codetaal.



4. Nabespreken
Nadat alle leerlingen beide rollen een of meerdere keren hebben gespeeld worden de materialen opgeruimd en wordt er met de hele klas besproken wat er opviel tijdens de opdracht. Waarschijnlijk zullen de meeste leerlingen gemerkt hebben, dat het nog niet meevalt om goede instructies te programmeren.

Leuk is om hierbij te bekijken welke verschillen er waren in codeertaal (bouwtekening, geschreven instructies, etc...).

Eventueel kun je een van de volgende filmpjes gebruiken, om te laten zien waar robotbouwers en programmeurs nu mee bezig zijn en waar ze allemaal over na moeten denken, om robots 'simpele' opdrachten uit te laten voeren.


Deze les is een leuke low-tech manier om bezig te zijn met en na te denken over computers, robotica en programmeren. Het niveau van de les is op een aantal verschillende manieren, gemakkelijk aan te passen aan verschillende doelgroepen, zowel kinderen als ook volwassenen.
Een belangrijk aspect wat uit deze oefening naar voren komt, is het belang van goede communicatie; niet alleen tussen programmeur en robot, maar ook tussen mensen in het algemeen. Er zijn talloze vervolg onderwerpen die vanuit dit idee behandeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de verschillen/ voor- en nadelen van communiceren via beeldschermen (whatsapp, sms, email)

Geen verdere didactische materialen toegevoegd
geen lesbrieven als inspiratie genoemd
geen literatuur gebruikt
+ http://civ-smarttechnology.nl/
+ http://www.codekinderen.nl/leerling/programmeren/

+ 1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
-De opdracht (het programmeren) kan zowel mondeling als schriftelijk uitgevoerd worden.

-Afhankelijk van het niveau van de groep kun je op verschillende manieren de moeilijkheidsgraad beïnvloeden, bijvoorbeeld:

-robots moeten exact doen wat er gezegd of beschreven wordt, (niet interpreteren of zelf nadenken)
-robots mogen geen vragen stellen.
-zowel robot als programmeur mogen elkaars werk niet zien, voor het eind van de opdracht.
-Variëren in de hoeveelheid en verscheidenheid aan bouwstenen.
-Een andere opdracht die de programmeur en de robot gaan programmeren en uitvoeren


-Naast bouwen met duplo of lego, kun je allerlei andere handelingen verzinnen die door de programmeur beschreven worden en door de robot uitgevoerd;

-Vouw een vliegtuigje, bootje, zwaan, etc.
-leg een bepaald parcours af (zie filmpje Korea Humanoid Robot - Hubo - DRC Final Winner - [Time lapse - HD])
-ideeën van de leerlingen zelf.

Deze les is mede mogelijk gemaakt door CIV smart Technology.
Geplaatst door: Sam van der Hum
Werkzaam bij Lexlab
Vader Maker Violist Leraar
Bekijk profiel van Sam van der Hum

Geef een review