Programmeren met een Beebot
De kinderen programmeren de Beebot naar de juiste plaatjes. In de doorzichtige hoes zitten plaatjes in het thema 'Lente', van de jonge dieren en hun moeders.
Beebot
Leren programmeren met behulp van een Beebot
groep 1 groep 2
De lesbrief is geschikt voor 4-6 leerlingen leerlingen
seizoenen en feestdagen
software en ict
De lesduur van deze lesbrief is 20 minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveer111,95
+ Beebot: 89
+ Transparante pocket mat: 32,95
Geen overige kostenspecificatie bekend
instructievormen, samenwerkingsvormen, interactievormen, spelvormen, opdrachtvormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 10 minuten minuten

+ De kinderen moeten weten welke dieren bij elkaar horen
+ De kinderen moeten weten wat voor en achter is om de knoppen van de Beebot te bedienen
+
+ De Beebot moet opgeladen zijn
+ De transparante pocket mat moet glad zijn, zodat de Beebot er over heen kan lopen
+ De plaatjes moeten gekopieerd en uitgeknipt op maat klaar liggen
+
+ Beebot
+ Transparante pocket mat
+ Plaatjes van dieren

Van alle leerlingen die nu waar ook ter wereld naar de basisschool gaan, krijgt twee derde later een beroep dat nu nog niet bestaat. Dit komt door snelle, technologische ontwikkelingen. Een onderdeel daarvan is robotica. Robots, programmeren, computational thinking en ICT-vaardigheden zijn daarom heel belangrijk in de wereld van kinderen. Leerlingen gaan tijdens deze les volop aan de slag met deze 21e eeuwse vaardigheden. Er wordt een parcours gemaakt waar de Beebot zich over heen moet bewegen. De leerlingen leren eerst hoe de Beebot werkt. Daarna gaan ze in kleine groep opdrachten uitvoeren waarbij onderzoekend leren centraal staat.
1. Inleiding
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
In de kring wordt de Beebot aan de kinderen gepresenteerd door de leerkracht. De leerkracht vertelt dat het een robot is. Vraag aan de kinderen of zij weten wat een robot is en wat een robot kan. Ga in op de reacties van de kinderen. Laat zien en leg uit aan de kinderen wat de Beebot kan. Vertel waar de knopjes op zijn rug voor dienen. Pak daarna de transparante pocket mat en laat de Beebot daar over heen "lopen". Vraag aan de kinderen of zij weten hoe de Beebot over de mat kan lopen. Waarschijnlijk komen ze wel met het idee om de knopjes op de rug te gebruiken. Ga samen ontdekkend de Beebot over de mat laten lopen. Gebruik twee plaatjes (boer en boerderij) als voorbeeld. De Beebot moet van de boer naar de boerderij lopen.


2. Kern
Deze stap duurt ongeveer 10 minuten
De kern wordt uitgevoerd in kleine kring. Dit betekent een groepje van 4 tot 6 leerlingen onder begeleiding van de leerkracht. De transparante mat wordt gevuld met de 10 dieren kaartjes, de jonge dieren en hun moeders. De kaartjes worden verspreid in de mat. Ze hoeven dus niet naast elkaar te zitten, anders hoeft de Beebot niet ver te lopen.
De kinderen mogen om de beurt de Beebot bedienen. Je geeft per kind een opdracht waar de Beebot heen moet lopen. Zet de Beebot op een willekeurig dier en laat het kind de Beebot programmeren naar het bijbehorende dier. Dit doet het kind door het indrukken van de knopjes op zijn rug. Andere kinderen van het groepje mogen helpen, maar de leerling met de beurt programmeert de Beebot. Zodra de Beebot op het juiste plaatje is aangekomen, mag de volgende leerling hem programmeren.
Tijdens de kern wordt er al geëvalueerd. De evaluatie vragen kunnen zijn: Loopt de Beebot de juiste kant op? Welke knoppen heb je gebruikt? Hoe komt het dat de Beebot wel/niet op het juiste plaatje uitkomt?
3. Evaluatie
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
De kinderen die geoefend hebben met de Beebot in de kleine kring, kunnen het laten zien en verwoorden in de grote kring.


Deze lesbrief kan gebruikt worden bij ieder thema. Verander de plaatjes in een zelf gekozen thema.

Geen verdere didactische materialen toegevoegd
+ Tim Veldhuis
+
geen literatuur gebruikt
geen websites gebruikt

geen kerndoelen benoemd
geen opmerkingen toegevoegd
Geplaatst door: fdekreek
Werkzaam bij De Fontein
Leerkracht groep 1 en 2 basisonderwijs
Bekijk profiel van fdekreek

Geef een review