programmeren met scratch (uur van de code)
In deze les maken de leerlingen kennis met het programma scratch, in het kader van 'het uur van de code'.
minecraft-scratch
De leerling maakt kennis met het programma scratch
groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8
De lesbrief is geschikt voor 30 leerlingen
beroepen ict en media robotica techniek techniekbreed
activiteit en project gastles software en ict website
De lesduur van deze lesbrief is 60 minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveernvt.
Geen kostenspecificatie voor materialen bekend
Geen overige kostenspecificatie bekend
instructievormen, samenwerkingsvormen, interactievormen, spelvormen, opdrachtvormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 60 minuten

+ - de leerlingen hebben al eerder met een computer gewerkt
+ inlezen in de les
+ zelf de opdrachten uitproberen
+ computers of chromebooks met internetverbinding x het aantal leerlingen

De leerlingen gaan aan de slag met de opdrachten op de website van https://code.org/
1. uitleg van de opdracht
Deze stap duurt ongeveer 2 minuten
De docent legt stapsgewijs uit naar welke website de leerlingen gaan en welk onderdeel ze moeten aanklikken. Hiervoor kun je het smartboard of de computer+beamer gebruiken, zodat de leerlingen mee kunnen kijken.

https://code.org/minecraft
https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1

Binnen deze website kunnen de leerlingen kiezen uit 2 verschillende onderdelen namelijk; minecraft designer en minecraft adventurer. Het maakt in principe niet uit welke ze kiezen, snelle leerlingen kunnen ze misschien wel allebei doen. Voordeel van minecraft adventurer voor jongere groepen is dat alle tekst in het Nederlands is, bij de minecraft designer opdracht, blijft een gedeelte van de tekst Engelstalig.


2. begeleiding
Deze stap duurt ongeveer 25 minuten
De gebruikte website biedt een goed gestructureerde les, waarbij de opdrachten trapsgewijs steeds moeilijker worden. de docent loopt rond, om waar nodig begeleiding te bieden aan de leerlingen. Filmpjes kunnen weggeklikt worden.

Laat de leerlingen na 5 minuten even stoppen en bespreek klassikaal de eerste vragen. Belangrijk is om op dit moment aanvullende tips te geven waardoor duidelijk wordt wat de belangrijke aspecten van programmeren zijn.

Bespreek dat het er niet om gaat dat je heel snel alle opdrachten afmaakt maar vooral dat je de opdrachten zo slim mogelijk benaderd.

Binnen deze opdrachten doe je dit door met zo min mogelijk blokken je code te schrijven. Bovenaan het werkplaats scherm wordt het minimaal benodigd aantal blokken aangegeven. Aan de groene stippen helemaal boven in beeld kan je ook zien of de eerdere opdrachten optimaal uitgevoerd zijn (fel groen is goed, zwak kan beter).


(Klik op een afbeelding voor een vergroting)

3. opdracht 5, herhalingen
Deze stap duurt ongeveer 25 minuten
Vanaf opdracht 5 wordt het denk niveau een flinke stap moeilijker. We gaan nu niet alleen maar code onder elkaar plakken maar kunnen ook werken met herhalingen. Het doel hiervan is het coderen te versimpelen waardoor leerlingen minder code nodig hebben om de opdracht uit te voeren.

In de afbeelding is te zien dat de roze herhalingsblokken eenvoudig in de code geplakt kunnen worden. Alle code die je vervolgens in het blok plakt wordt een x aantal keer herhaalt.

(Klik op een afbeelding voor een vergroting)

4. afsluiting
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
5 minuten voor het einde van de les wordt er klassikaal afgesloten (zie lesbrief: uur van de code) Bij de gezamenlijke afsluiting laat de docent de website zien, waarop de opdracht is gebaseerd en vertelt hierbij dat leerlingen hier zelf thuis of op school mee verder kunnen werken. https://scratch.mit.edu/

Belangrijk is hierbij aan te geven dat de opbouw van het programma identiek is maar dat er veel meer mogelijkheden zijn.

Je hebt nog steeds een werkveld links, de blokken in het midden en de werkplaats rechts maar hebt nu alle blokken tot je beschikking en kan ook zelf tekenen. Dit is een echte uitdaging maar gelukkig zijn er goede tutorials beschikbaar. Laat zien dat je deze kan oproepen achter het vraagteken aan de rechter zijde (zie afbeelding).

(Klik op een afbeelding voor een vergroting)

geen evaluatie aanwezig

Geen verdere didactische materialen toegevoegd
+ http://techniekop.school/wiki-lesbrieven/uur-van-de-code/
geen literatuur gebruikt
+ https://code.org/
+ https://code.org/minecraft

+ 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
Deze lesbrief is in combinatie met de lesbrief: 'uur van de code' te gebruiken als complete les van ongeveer 1 uur. Voor deze les maken we gebruik van een bestaande website: https://code.org/ Hierop staan een aantal verschillende, kant en klare, 'programmeer' opdrachten die zeer de moeite waard zijn om te bekijken en wellicht in andere lessen gebruikt kunnen worden.
Geplaatst door: Sam van der Hum
Werkzaam bij Lexlab
Vader Maker Violist Leraar
Bekijk profiel van Sam van der Hum