Trash hunten met de klas – van afval tot product
'Plastic soep: dat is toch zo'n plastic eiland in zee?' 'En we kunnen al dat plastic er toch uitvissen?' Het probleem van de plastic soep in de oceanen is helaas groter en ingewikkelder dan vaak wordt gedacht.
Plastic is een mooi product en het is goedkoop. Maar één van de eigenschappen is dat het oneindig lang blijft bestaan. Plastic in de natuur breekt af in steeds kleinere stukjes, maar het breekt nooit biologisch af. Als plastic deze schadelijke eigenschap heeft, waarom maken we dan zoveel 'wegwerpproducten' van plastic?
Zwerfafval is een van de grote veroorzakers van plastic soep.
Leerlingen kunnen inzicht verwerven in de problematiek van plastic en zwerfafval door zelf onderzoek te doen in hun school- en woonomgeving. Ook denken zij na over het hergebruiken van deze materialen.
Schildpad
De leerlingen:
• Weten wat zwerfafval en plastic soep is.
• Weten wat de gevolgen van zwerfafval zijn.
• Doen onderzoek naar de bronnen van zwerfafval en plastic soep.
• Denken na en discussiëren over het voorkomen van zwerfafval.
• Dragen verantwoordelijkheid (met andere partijen) voor de eigen leefomgeving.
• Beschrijven en verklaren oorzaken en gevolgen van het gebruik van PET-flessen.
• Formuleren een eigen mening over het gebruik van PET-flessen, vanuit verschillende opvattingen van anderen.
• Ontwerpen een frisdrankverpakking, op basis van principes voor circulaire economie.
• Recyclen plastic flessen tot een nieuw product en brengen hun ‘circulaire economie’ in de praktijk
groep 8 groep 7
De lesbrief is geschikt voor n.v.t. leerlingen
techniek duurzaamheid gezondheid milieu onderzoeken en ontwerpen
film materiaal website excursie / bedrijfsbezoek activiteit en project deskundigheidsbevordering
De lesduur van deze lesbrief is 5 x 60 minuten (project) minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveereen onbekend bedrag
Geen kostenspecificatie voor materialen bekend
Geen overige kostenspecificatie bekend
samenwerkingsvormen, interactievormen, instructievormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 60 minuten minuten

+ De leerlingen weten wat hergebruiken is. De leerlingen hebben eerder met grafieken en tabellen gewerkt. De leerlingen hebben ervaring (vanuit aardrijkskunde bijvoorbeeld) met het bekijken van onderwerpen vanuit verschillende perspectieven.
+ contact opnemen met: -Nederland Schoon voor opruimmaterialen, vuilniszakken, handschoenen etc; -Gemeente voor grijpers en het ophalen van het restvuil; -Techniekdock voor het maken van een groepsbezoek (is dit niet mogelijk dan is misschien het maken van video-opname een mogelijkheid) -voorbereidingen lezen
+ deel 1: Trash-hunten -begeleiding regelen/gemeente/NederlandSchoon
+ deel 2: onderzoeken • Powerpoint met informatie en filmpjes over plastic soep • Turflijst Handschoenen • Vuilniszakken (te bestellen via Nederland Schoon (nederlandschoon.nl) • Prikstokken (vaak te leen bij de gemeente) • Rekenmachine • (Keuken-)weegschaal
+ deel 3: onderzoek Lees de leerkrachtinformatie met antwoordsuggesties Zorg voor een stuk zeil en (rubber) handschoenen Print en kopieer het opdrachtenblad en werkblad voor alle leerlingen Schaar Toegang tot internet voor de leerlingen Verzameld plastic van de vorige les
+ deel 4: hergebruiken Plastic flessen
geen materialen nodig / materialen niet benoemd

Zwerfafval is een van de grote veroorzakers van plastic soep. Veel van het zwerfafval komt in sloten en kanalen terecht en uiteindelijk in zee. Leerlingen kunnen inzicht verwerven in de problematiek van plastic en zwerfafval door zelf onderzoek te doen in hun school- en woonomgeving.
1. Trash Hunten met de klas
Deze stap duurt ongeveer 30 minuten
De leerlingen gaan op jacht naar zwerfafval! Inventariseer eerst op welke plekken de leerlingen zwerfafval verwachten. Check eventueel vooraf met de gemeente. In groepjes gaan de leerlingen 20-30 minuten (plastic) zwerfafval verzamelen op verschillende locaties, bijvoorbeeld op het schoolplein, in een park en rond de supermarkt. Met een turflijst houden ze bij wat ze vinden.


2. Op het schoolplein analyseren de leerlingen het afval.
Deze stap duurt ongeveer 10 minuten
De leerlingen sorteren het zwerfafval naar soort zwerfafval, bijvoorbeeld flesjes, snoepverpakkingen, sigaretten (zie de turflijst). Vervolgens beantwoorden de groepjes de volgende vragen (werkblad: turflijst-plastic-zwerfaf.docx):
Welke soorten zwerfafval heb je het meest gevonden. Welke soorten hebben het meeste volume/gewicht? Wat is de top 10 van het gevonden zwerfafval?
Vergelijk de top 10 van het gevonden zwerfafval met de Plastic Soep Top 10: dit zijn de tien meest gevonden soorten zwerfafval op de Nederlandse stranden. Welke soorten zwerfafval komen ook in jullie lijst voor? En welke bronnen komen niet voor? Waarom zou dat zijn?3 . Nabespreken
Deze stap duurt ongeveer 10 minuten
Nabespreking (10 minuten)
De leerlingen bekijken de top 3 van de eigen gevonden bronnen van zwerfafval. Bespreek met de leerlingen: Waardoor komen deze producten op straat terecht? En door wie? Bijvoorbeeld: Welk afval ligt er op het schoolplein? Liggen er voornamelijk pakjes drinken van de leerlingen? Of misschien sigarettenpeuken van de ouders?
Verzamel en bewaar al het plastic (PET-flessen) dat gevonden is voor de vervolgopdracht. Als er te weinig petflessen gevonden zijn, dan is het raadzaam deze te sparen voor de verwerkingsopdracht.4. Ontwerp je idee voor een circulaire economie
Deze stap duurt ongeveer 5 minuten
Herhaal de kennis over plastic soep. Stel de volgende vragen: 'Wat bedoelen ze met 'plastic soep'? ' en 'Waarom is plastic soep een probleem?' In de leerkrachtinformatie staat deze opdracht beschreven als 'opdracht 1'.


5. Klassikale proef
Deze stap duurt ongeveer 15 minuten
Geef de leerlingen de volgende opdracht (afhankelijk van de grootte van de groep in I, 2, of 3 groepen). Zorg voor een zeil en (rubber) handschoenen. Schud de vuilnisbak met ingezameld plastic leeg op het zeil. Sorteer het plastic. Hoeveel soorten plastic zitten er in de vuilnisbak? Was al het weggegooide plastic nuttig? Of zat er ook plastic afval tussen dat van ander materiaal gemaakt had kunnen worden? Zit er ook plastic afval tussen dat hergebruikt kan worden?
In de leerkrachtinformatie staat deze opdracht beschreven als 'opdracht 2'.6. Opdracht
Deze stap duurt ongeveer 20 minuten
Deel de opdrachtbladen en werkbladen uit. De leerlingen werken individueel of in tweetallen aan opdracht 3 en 4. Loop rond om te begeleiden. Leerlingen kunnen de tekstvakjes zelf uitknippen uit het werkblad. Daarnaast dienen leerlingen toegang te hebben tot internet om korte filmpjes te bekijken of informatie op te zoeken.7. Nabespreking
Deze stap duurt ongeveer 10 minuten
Wat waren de uitkomsten bij opdracht 3? Waarom gebruiken we zoveel PET-flessen? En hoe zijn de meningen in de klas over PET-fIessen verdeeld?
Eindig de les met een uitdaging: 'Nu we meer weten over de voor- en nadelen van PET-flessen is het tijd om de diepte in te gaan: hoe kan het anders?'.In deze opdracht ga je nadenken over andere manieren om frisdrank en water te verpakken. Je volgt daarbij ideeën vanuit de ‘circulaire economie’.
a) Leg uit wat de ‘circulaire economie’ is. Gebruik in je antwoord de termen ‘biologische cyclus’ en ‘technische cyclus’.
b) Bedenk in groepjes van vier, hoe je een frisdrankverpakking kunt ontwerpen, die past in de circulaire economie. Denk bij je ontwerp na over de grootte, de vorm en het materiaal:
• Wat is een ideale grootte van een frisdrankverpakking, zodat je zoveel mogelijk materiaal kunt besparen?
• Hoe moet een frisdrankverpakking eruit zien, zodat je in één transportlading zoveel mogelijk verpakkingen tegelijkertijd mee kunt nemen?
• Wat is het meest geschikte materiaal voor een frisdrankverpakking, zodat het past in de biologische of technische cyclus van de circulaire economie?

Opdracht 6
Presenteer je idee aan je klasgenoten. Vertel ook wat je hebt geleerd van deze opdracht.
Kies samen het beste ontwerp, dat het meest aansluit bij de circulaire economie.9. De praktijkopdracht
Dit betreft een bezoek aan het techniekdock. De verzamelde PET-flessen worden meegenomen, verknipt en ‘geschredderd’. Vervolgens worden deeltjes versmolten tot een mal van een eigen gekozen voorwerp. Later kunnen de kinderen deze mal gebruiken om bijvoorbeeld een gipsvorm van te gieten.geen evaluatie aanwezig

+ Cursusdeel 1 wetenschap en techniek
+ 32lessenvoor de toekomst ISBN: 978-90-824501-0-1
+ Plastic soup junior http://plasticsoupfoundationjunior.org/ www.32lessenvoordetoekomst.nl

geen kerndoelen benoemd
geen opmerkingen toegevoegd
Geplaatst door: BenBies
Werkzaam bij obs Anne Frank
bovenbouw, Natuniek, techniektorens
Bekijk profiel van BenBies

1 review op “Trash hunten met de klas – van afval tot product”

 1. eindbeoordeling
  tops:

  -Goed uitgewerkte lesbrief, waarin er een breed scala van activiteiten rondom 1 thema worden aangeboden.
  -Goed gebruik gemaakt van bij het thema passende, bestaande bronnen die zijn verwerkt tot een samenhangende les.
  -Actuele thema’s
  -Actieve lessen/ project
  -Aansluitend bij 21e- eeuwse vaardigheden

  tips:

  -Ik ben benieuwd naar de evaluatie, naar aanleiding van de uitvoering van dit project
  -Kijk nog even naar de kerndoelen: http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/


  Ik zou deze lesbrief aanbevelen bij collega's: 5 / 5


  Deze lesbrief is van goede kwaliteit: 4 / 5


  Deze lesbrief is geschikt voor de doelgroep: 5 / 5


  Ik heb mijn doelen bereikt: 5 / 5


  Algemene waardering lesbrief: 4 / 5

Geef een review