Voorbereidingsles TechniekDock 2018
Dit is een voorbereidingsles voor de opdrachten rond energie en duurzaamheid die de leerlingen tijdens TechniekDock uitvoeren. De leerlingen gaan eerst thuis kijken naar energiegebruik en -besparing. Dit wordt klassikaal besproken via Kahoot. We gaan hier dieper op in tijdens TechniekDock. Ook is er daarna de mogelijkheid om met een leskist verder onderzoek te doen op school.
techniekdock
-leerlingen worden bewust van energiegebruik in huis
groep 7 groep 8
De lesbrief is geschikt voor Voor de hele klas leerlingen
techniek energie en electro bouwen en construeren duurzaamheid
activiteit en project excursie / bedrijfsbezoek
De lesduur van deze lesbrief is 20 - 30 minuten
De kosten voor de uitvoer van deze lesbrief bedragen ongeveernvt.
Geen kostenspecificatie voor materialen bekend
Geen overige kostenspecificatie bekend
opdrachtvormen, interactievormen
De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer: 15 minuten

+ Niet nodig
+ Bijlage thuisscan kopiëren en uitdelen een paar dagen voor de klassikale bespreking
+ Laptops of smartphones voor Kahoot (indien niet aanwezig, dan klassikaal bespreken)
+ Prints van de thuisscan
+ Digibord

Een van de xperiences van TechniekDock gaat over energie en duurzaamheid. Als voorbereiding op deze opdracht vragen we de leerlingen na te denken over hun thuissituatie en aan u als leerkracht om dit met hen klassikaal voor te bespreken.
1. Uitdelen thuisscans
Deze stap duurt ongeveer 10 minuten
Vertel dat de leerlingen binnenkort naar TechniekDock gaan en dat zij ter voorbereiding op een van de xperiences nu eerst een scan thuis gaan doen. Deel de thuisscans uit.


2. Bespreken van de thuisscans, indien mogelijk met behulp van Kahoot
Deze stap duurt ongeveer 20-30 minuten
Ga op het digibord naar https://play.kahoot.it/#/?quizId=d46a6243-5f26-4640-956f-158de0683728 op Kahoot. Laat de leerlingen met hun smartphone of tablet/laptop inloggen. Ga zo een voor een de vragen af en bespreek ze tussentijds. Indien gebruik van Kahoot op uw school niet mogelijk is, kunt u zelf mondeling de uitkomsten bespreken.


3. Hoe is het op school geregeld?
Deze stap duurt ongeveer 10 minuten
Vraag de leerlingen hoe zij vinden de school omgaat met energie en andere duurzaamheidsthema's (water, afval, groen). Als de klas enthousiast om hier verder over na te denken, dan kunt na afloop van TechniekDock kosteloos de leskist Energieke Scholen meenemen indien beschikbaar. Mochten de leskisten bij LeXlab allemaal zijn uitgeleend, dan kunt u contact opnemen met Duurzaamheidscentrum Weizigt. Daar is ook aanbod op de andere duurzaamheidsthema's te vinden: 078-7708200, www.weizigt.nl.


Zie stap 3

Geen verdere didactische materialen toegevoegd
geen lesbrieven als inspiratie genoemd
geen literatuur gebruikt
+ https://nl-nl.facebook.com/lexlabdordrecht/
+ http://www.techniekdock.nl/
+ https://www.weizigt.nl/primair-onderwijs/dordrecht/leskisten/energieke-scholen

+ 33
+ 39
+ 42
+ 44
Wilt u op school verder aan de slag met duurzaamheid, neem dan contact op met Annemarie Lammers, a.lammers@dordrecht.nl, 078-7704429
Geplaatst door: admin
Werkzaam bij Basisschool het waterdruppeltje
Ik ben dus Elske, de admin. Interessante informatie. Korte bio.
Bekijk profiel van admin

Geef een review